Latvieši ir pasaulē sliktākie pārdevēji

Citādāk izskaidrot sludinājumus, kuros ir norādīta cena un pierakstīts “cena runājama” (dažādās variācijās), es nevaru.

DALĪTS PRIEKS IR DUBULTPRIEKS

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email